Libra Vietnam

Xin chào các bạn,

Sự xuất hiện của Libra sẽ mở ra nhiều hướng phát triển mới cho cộng đồngBlockchain VN. Mình mở ra topic này mong có thể bắt đầu chia sẻ với tất cả các bạn.

Cheers,
Thành

2 Likes

Chào bạn,
Bạn có muốn lập một group Zalo ko?
Regards,
Luat

2 Likes

Hi Libra Vietnam !
I’m manager fromLibraChina! And we built[LibraBlock](http:// LibraBlock.io)
we want to friendly link you on our site…Plz give me your logo and site-link if you like.
Thank you!

2 Likes