Cộng đồng Libra Việt Nam

Hi mọi người, công ty mình được thành lập cách đây 2 năm chuyên nghiên cứu về blockchain và cũng có một nhóm nghiên cứu, ứng dụng về Libra. Mình mở topic này hy vọng sẽ có sự chia sẽ những hiểu biết của mọi người để cộng đồng mình mạnh hơn

3 Likes

bạn có thể hướng dẫn tạo testnet hay gửi cho một ít Libra để thử nghiệm không?

1 Like

Hi gapslee.
Minh share bạn 1 link ([https://www.tapchibitcoin.vn/tong-quan-ve-libra-va-cach-cai-dat-libra-testnet.html]] hướng dẫn chi tiết về test net và mint bằng tiếng việt nhé. Nếu thực hiện theo các bước dưới đây co gì không rõ relly lại, các bạn trong group sẽ hướng dẫn thêm nhé.

1 Like

Bạn có thể xem video hướng dẫn này bằng cách nhấn vào đây

2 Likes

thanks mình đã run được testnet

1 Like